Om oss

PERMAKEM AS ble etablert i 1992 av Tor Bergheim, Terje Selvig og Ingvald Sevaldson. I 2008 overtok Terje Selvig med familie selskapet.

Vi er nå et heleid familieselskap og en del av Onarheim konsernet. Vi er en av Norges ledende bedrifter innen import og distribusjon av råvarer og kjemi til industrien.

Vi er 20 ansatte som sammen har en bred og høy faglig kompetanse innenfor våre markedssegmenter. Vi har kontorer i Brobekkveien i Oslo. I 2023 omsatte vi for over 280 MNOK og leverte over 18 000 tonn til våre kunder.

Produkter

Produktlisten vår omfatter i dag mellom 350-400 varesorter.
Rundt 200 produktkvaliteter lagerføres for omgående levering.
Produktsortimentet endres og forbedres kontinuerlig, drevet av innovasjon og markedsetterspørsel.

Lager

Menstad Industri AS håndterer all vareflyt for PERMAKEM AS, og er også en del av Onarhiem konsernet.
Lagerområdet er ca. 47.000 m2 tomt, 15.000 m2 lager, 2.000 m3 tank kapasitet samt tørrlast og ISPS havn.
Det er både varmt og kaldt lager, og et dedikert område for næringsmidler.
Menstad Industri AS ligger i Bølevegen 204 i Skien.

Menstad Industri AS er ISO 9001:2015 sertifisert.

åPENHETSLOVEN

1.juli 2022 trådte Åpenhetsloven i kraft i Norge. Denne fremmer virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i leverandørkjeden og hos forretningsforbindelser. Loven skal sikre at allmenheten skal få tilgang på informasjon om hvordan vi som virksomhet håndterer dette. Loven skal bidra til at vi imøtekommer og etterlever FNs bærekraftmål nr. 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst. «Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle. Omtrent halvparten av verdens befolkning tjener så dårlig at de ikke kan leve av lønnen sin. Å skapearbeidsplasser av god kvalitet er en stor utfordring for alle land frem mot 2030» 

Vi har utarbeidet en Supplier Code of Conduct (CoC) som beskriver kravene vi stiller til våre leverandører med tanke på menneskerettigheter.
Vi er ikke etablert i landende vi handler med, men vår Supplier CoC sendes i tillegg til et utfyllende spørreskjema hvor våre leverandører må svare opp på spørsmål angående menneskerettigheter og arbeidsforhold.  

Permakem har foretatt aktsomhetsvurderinger av alle land vi handler med.

aktsomhetsvurdering

Etiske retningslinjer – vår forretningsskikk

Vi verdsetter vårt omdømme og vi forplikter oss et å opprettholde god etikk i alle ledd. Våre etiske retningslinjer – vår forretningsskikk skal etterleves og overholdes internt, av våre ansatte, mot våre kunder, mot våre underleverandører og andre interessenter. Den gjelder også for våre leverandører og samarbeidspartnere.  

Våre verdier – Åpen, Ærlig, Engasjert – Sterkere sammen setter rammen for vår forretningsskikk og for alt vi foretar oss. Meningen med verdiene er at våre ansatte skal kjenne seg igjen i disse i det daglige virke. Det er slik vi ønsker å fremstå mot kunder, leverandører og kollegaer. 

Etiske retningslinjer

Brudd på våre etiske retningslinjer – vår forretningsskikk

Dersom dere som samarbeidspartner ser brudd på våre etiske retningslinjer ønsker vi at dette varsles oss på etikkvarsel@permakem.no 

Vi vil svare på alle varsler innen rimelig tid etter mottak. 
Alle varsler vil bli behandlet i henhold til gjeldende personvernlovgivning.  

Det er også mulighet til å varsle anonymt her:

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Produkter

Produktlisten vår omfatter i dag mellom 350-400 varesorter.
Rundt 200 produktkvaliteter lagerføres for omgående levering.
Produktsortimentet endres og forbedres kontinuerlig, drevet av innovasjon og markedsetterspørsel.

Lager

Menstad Industri AS håndterer all vareflyt for PERMAKEM AS, og er også en del av Onarhiem konsernet.
Lagerområdet er ca. 47.000 m2 tomt, 15.000 m2 lager, 2.000 m3 tank kapasitet samt tørrlast og ISPS havn.
Det er både varmt og kaldt lager, og et dedikert område for næringsmidler.
Menstad Industri AS ligger i Bølevegen 204 i Skien.

åPENHETSLOVEN

1.juli 2022 trådte Åpenhetsloven i kraft i Norge. Denne fremmer virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i leverandørkjeden og hos forretningsforbindelser. Loven skal sikre at allmenheten skal få tilgang på informasjon om hvordan vi som virksomhet håndterer dette. Loven skal bidra til at vi imøtekommer og etterlever FNs bærekraftmål nr. 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst. «Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle. Omtrent halvparten av verdens befolkning tjener så dårlig at de ikke kan leve av lønnen sin. Å skapearbeidsplasser av god kvalitet er en stor utfordring for alle land frem mot 2030» 

Vi har utarbeidet en Supplier Code of Conduct (CoC) som beskriver kravene vi stiller til våre leverandører med tanke på menneskerettigheter.
Vi er ikke etablert i landende vi handler med, men vår Supplier CoC sendes i tillegg til et utfyllende spørreskjema hvor våre leverandører må svare opp på spørsmål angående menneskerettigheter og arbeidsforhold.  

Permakem har foretatt aktsomhetsvurderinger av alle land vi handler med.

aktsomhetsvurdering

Etiske retningslinjer – vår forretningsskikk

Vi verdsetter vårt omdømme og vi forplikter oss et å opprettholde god etikk i alle ledd. Våre etiske retningslinjer – vår forretningsskikk skal etterleves og overholdes internt, av våre ansatte, mot våre kunder, mot våre underleverandører og andre interessenter. Den gjelder også for våre leverandører og samarbeidspartnere.  

Våre verdier – Åpen, Ærlig, Engasjert – Sterkere sammen setter rammen for vår forretningsskikk og for alt vi foretar oss. Meningen med verdiene er at våre ansatte skal kjenne seg igjen i disse i det daglige virke. Det er slik vi ønsker å fremstå mot kunder, leverandører og kollegaer. 

Etiske retningslinker

Brudd på våre etiske retningslinjer – vår forretningsskikk

Dersom dere som samarbeidspartner ser brudd på våre etiske retningslinjer ønsker vi at dette varsles oss på etikkvarsel@permakem.no 

Vi vil svare på alle varsler innen rimelig tid etter mottak. 
Alle varsler vil bli behandlet i henhold til gjeldende personvernlovgivning.  

Det er også mulighet til å varsle anonymt her:

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

industrisegmenter

Utforsk de ulike industriene vi leverer til og de ulike produktkategoriene vi kan tilby.