Additiver til mørtel og betong-industrien

Skumdempere, akseleratorer, retardere, krymp reduserende midler (SRA), luftinnførendemidler

Skumdempere, akseleratorer, retardere, krymp reduserende midler (SRA), luftinnførendemidler

Skumdempere - Mørtel og betong

PERMAKEM AS tilbyr skumdempere basert på blandinger av organofosfater og glykoletere, polymere blandinger av fettalkoholer og estere, blandinger av PAG og overflate aktive substanser, og blandinger av polyeter polyol amorf silika. Avhengig av skumdemper valgt vil virkningen være kontroll av skumdannelse, økt flytegenskaper, økt alkalistabilitet og forbedret struktur i mørtler og betong. Skumdemperne er beregnet på bruk i ulike applikasjoner for mørtel og betong. PERMAKEM AS tilbyr skumdempere i både løsning og pulver form.

Akseleratorer - Mørtel og Betong

PERMAKEM AS tilbyr akseleratorer til mørtel- og betongindustrien. Disse produktene gir kortere herdetid og raskere styrke i sementbaserte produkter. Produktene gir også økte bindeegenskaper, holdbarhet, vannstopp og hurtigherdende mørtel/betongeffekter. Akseleratorer gir også herdeegenskaper ved lave temperaturer og svært høy, tidlig styrke. Akseleratorer brukes der det er behov for kort herdetid som for reparasjon og vannstoppmørtler, 3D-printing og etterreparasjoner.

Retardere – Mørtel & Betong

PERMAKEM AS tilbyr retardere brukt i betong og mørtel for å oppnå kontrollert avbindingsutsettelse for å oppnå lengre bearbeidingstid, unngå riss i betong, oppnå høyere tetthet og trykkfasthet, akselererer herdingen etter avbindingens begynnelse, redusere svinn, gi betongen svakt plastiserende egenskaper.

Krympreduserende midler (SRA) - Mørtel og Betong

PERMAKEM AS tilbyr ekspanderende tilsetningsstoffer som danner en stabil krystallinsk struktur i sementmatriksen. Dette resulterer i en varig krymp reduksjon. Disse tilsetningsstoffene reduser krymping, fuktighetsvarmen og kan øke styrken i betongen.

Luftinnførende tilsetningsstoffer - Mørtel og Betong

PERMAKEM AS tilbyr luftinnførende tilsetningsstoffer til mørtel- og betongindustrien. Disse tilsetningsstoffene består av overflateaktive stoffer og / eller fuktemiddel. Luftinnførende tilsetningsstoffer hjelper å fukte substratet, gir fine stabile luftporer, gir bedre bearbeidbarhet, reduserer sprekker og krymp, gir bedre utbytte, reduserer slitasje på blandeenheter samt reduserer klumpdannelse og gir frostbeskyttelse. Luftinnførende midler brukes hovedsakelig i betong, reparasjonsmørtler og fugemasser.

Leverandører

kontakt oss om Additiver til mørtel og betong-industrien

Kontaktperson
Cesilie Granum
Epost
cesilie@permakem.no