Cellulosefiber

Fiber av cellulose brukes som filterhjelpemiddel

Fiber av cellulose brukes som filterhjelpemiddel

Cellulosefiber

Cellulosefiber brukes i vannbehandling enten som et filtrasjonshjelpemiddel for å øke tørrstoffinnholdet i en løsning eller øke fiberinnholdet for å muliggjøre dannelsen av større fnokker sammen med en flokkulant. Cellulosefiber kan også brukes til å lage et beskyttende lag på overflaten i et filter for å gi høyere og tørrere filterkake samt enklere fjerning av filterkake.

Leverandører

kontakt oss om Cellulosefiber

Kontaktperson
Issam Aarag
Epost
issam@permakem.no