Flokkulanter

Flokkulanter brukes til å lage større fnokker for fjerning av tørrstoff fra vann

Flokkulanter brukes til å lage større fnokker for fjerning av tørrstoff fra vann

Flokkulanter

PERMAKEMAS tilbyr et utvalg av polyakrylamidbaserte kationiske og  anioniske flokkulanter, både som emulsjon og i fast form

Flokkulanterer organiske molekyler som vil, ofte sammen med en koagulant, lage store fnokker som kan fjerne fast stoff fra en løsning. Flokkulanter, i motsetning til koagulanter, krever at det er partikler i vannet som skal renses. I behandling av organisk slam så vil man typisk bruke en koagulant for å øke partikkelstørrelsen før tilsats av flokkulant. I organisk slam med høyt tørrstoffinnhold, f.eks. noen typer av næringsmiddelproduksjon, fiskeoppdrett o.l. så kan flokkulanter brukes alene.

Leverandører

kontakt oss om Flokkulanter

Kontaktperson
Issam Aarag
Epost
issam@permakem.no