Fyllstoff

Fumed silica, bentonitt nanoclay, MIOX, MICA, kaolin, talk

Fumed silica, bentonitt nanoclay, MIOX, MICA, kaolin, talk

Fumed Silica

PERMAKEM AS tilbyr forskjellige typer fumed silika, både hydrofile og hydrofobe typer. Fumed silika er et pulver med ekstremt lav bulkdensitet og høyt overflateareal. Med sin tredimensjonale struktur fungerer den som et reologimodifiserende middel, fortykningsmiddel, friflytmiddel, viskositetsmodifiserende middel, anti-setning og anti-korrosivt middel.

Organoclay (bentonitt)

PERMAKEM AS tilbyr organoclay (bentonitt) brukt som reologimidler til maling-, lakk- og mørtelindustrien. PERMAKEM AS tilbyr organoclay til bruk i både løsemiddel og vannbaserte systemer. I løsemiddelbaserte systemer fungerer organoclay som et tiksotropt middel og fortykningsmiddel i malingsblekk og lim, og det fungerer også bra for pulverlakker. I vannbaserte systemer som sementbasert flislim, puss og flisfuger kan organoclay skape forbedret bearbeidbarheten, anti-sag og anti-setnings egenskaper.

MIOX (MICACEOUS IRON OXIDE)

PERMAKEM AS tilbyr micaceousiron oxide også forkortet med MIOX. Dette er et funksjonelt fyllstoff som gir en enestående holdbarhet og slitestyrke. Vår type MIOX har lamellær struktur og danner en barriere mot fuktighet og forbedrer motstanden mot nedbrytning av underlaget som kan oppstå ved UV-lys. Produktet beskytter også mot rustdannelse og blir ofte benyttet i beskyttende coating.

MICA (GLIMMER)

PERMAKEM AS tilbyr forskjellige typer MICA, tynne lamellære flak av mineralene Muscovit og Phlogopit. MICA gir elastiske, brannsikre og isolerende egenskaper og til en viss grad fungerer MICA også som smøremiddel. Muscovite kan påføre glans til visse malinger, keramiske glasurer og kosmetikk. Muscovite brukes også ofte som fyllstoff og drøyemiddel i maling og overflatebehandlinger.

Kaolin

PERMAKEM AS tilbyr kaolin for papir, lim, maling, keramikk, gummi og printing blekk industrien. Kaolin gir optiske egenskaper samt fungerer som drøyemiddel for titandioksid (TiO2) og andre silikater. Kaolin gir også høy bindingsstyrke, god dekkende egenskaper og høy glans.

Talk

PERMAKEM AS tilbyr lamellær talk. Talkum er et naturlig, uorganisk produkt for applikasjoner med høy ytelse. Talkum er inert, hydrofobt og fungerer som ett drøyemiddel med gode barriereegenskaper.

Wollastonitt

PERMAKEM AS tilbyr wollastonitt. Wollastonitt har et bredt spekter av bruksområder, inkludert plast, maling og belegg, og i keramiske og friksjonsmaterialer. Wollastonitt et ett funksjonelt fyllstoff med høy teknisk kvalitet. Det forbedrer mekaniske egenskaper, slitestyrke, korrosjonsbestandighet, styrker malingsfilmen, reduserer sprekker og gir varmebestandighet.

Pozzolan

PERMAKEM AS tilbyr pozzolan. Pozzolan er et stoff som ved reaksjon med kalkhydrat og vann danner liknende produkt som ved reaksjon mellom portlandsement og vann. Pozzolan kan bli brukt som tilsats eller som erstatning for en del av portlandsement. PERMAKEM AS tilbyr også kalsinert kaolin som reagerer for å danne økte CSH-faser (kalsiumsilikathydrat; sementbindemiddel) som gjør sement tettere. I tillegg gir det unike egenskaper, f.eks. klor-resistens. PERMAKEM AS tilbyr i tillegg flyveaske med meget fine partikkelstørrelser (10μ eller 20μ). Finheten til den sfæriske partikkelen garanterer en høyere pozzolanisk reaktivitet og forbedrer reologien til mørtel og betong.

Leverandører

kontakt oss om Fyllstoff

Kontaktperson
Cesilie Granum
Epost
cesilie@permakem.no