Ionebytter

Ionebytter brukes til å fjerne uønskede ioner fra en oppløsning

Ionebytter brukes til å fjerne uønskede ioner fra en oppløsning

Ionebytter

Ionebytter er granuler av et bæremateriale med en stor overflate med aktive kjemiske grupper som, ved hjelp av forskjell i affinitet, vil fjerne ioner fra en løsning og erstatte disse med andre. Typisk bruksområde er til avherding av vann, hvor magnesium og kalsium byttes ut med natrium. Ionebyttere kan også brukes til totalfjerning av ioner og til å fjerne spesifikke ioner, f.eks. tungmetaller. De fleste ionebyttere kan også re-genereres for økt funksjonstid.

Leverandører

kontakt oss om Ionebytter

Kontaktperson
Issam Aarag
Epost
issam@permakem.no