Koagulanter

Koagulanter brukes til å danne små kolloider for fjerning av partikler fra vann

Koagulanter brukes til å danne små kolloider for fjerning av partikler fra vann

Koagulanter

PERMAKEMAS tilbyr både aluminium- og jernbaserte koagulanter, samt organiske koagulanter til spesielle applikasjoner som tungmetallfelling i røykgassanlegg eller fra uorganisk slam.

Koagulanter brukes for å felle partikler fra avløpsvann eller for rensing av drikkevann. Koagulanter fjerner også nitrogen og fosfor fra avløpsvann. Typiske koagulanter bruker sin høye ladning til å danne partikler som er store nok til enten felles ut direkte eller i samarbeid med en flokkulant. De kan også brukes som filtrasjonshjelpemiddel.

Leverandører

kontakt oss om Koagulanter

Kontaktperson
Issam Aarag
Epost
issam@permakem.no