Skumdempere

Skumdempere brukes til å fjerne eller forhindre dannelse av skum

Skumdempere brukes til å fjerne eller forhindre dannelse av skum

Skumdempere

PERMAKEMAS tilbyr silikonholdig og silikonfrie skumdempere.

Skum i prosessanlegg kan medføre feilavlesning og medføre mindre effektiv felling og separasjon i vannbehandlingsanlegg. Ved hjelp av skumdempere tilpasset den individuelle applikasjonen kan man sikre kontinuerlig drift.

Leverandører

kontakt oss om Skumdempere

Kontaktperson
Issam Aarag
Epost
issam@permakem.no