Tinekull

Tinekull for tining av tele i bakken

Tinekull for tining av tele i bakken

Tinekull

PERMAKEM AS leverer tinekull for tining av tele i bakken. Tinekull er en effektiv løsning når det skal graves i fryst bakke ved legging av fiber, vannrør, kabler eller ved annet gravearbeid. Kullet legges på bakken og fyres opp, og ofte kan gravearbeidet begynne påfølgende dag. Ta kontakt for mer informasjon og et godt tilbud.

Leverandører

No items found.

kontakt oss om Tinekull

Kontaktperson
Lars Amble
Epost
lars@permakem.no