Andre Produkter

Basiskjemikalier og løsemidler til emulsjoner og ekstraksjon

Basiskjemikalier og løsemidler til emulsjoner og ekstraksjon

Kjemikalier til de fleste formål

PERMAKEM AS tilbyr metylenklorid til ekstraksjon samt diverse basiskjemikalier som saltsyre, natronlut, white-spirit og kalsiumklorid til produksjon av asfalt emulsjoner.

Leverandører

No items found.

kontakt oss om Andre Produkter

Kontaktperson
Bjørn-Olav Larsen
Epost
bjorn.olav@permakem.no