INDUSTRIER

Vei og asfalt

PERMAKEM AS er en ledende leverandør av VIATOP® Cellulosefiber til asfaltindustrien i Norge, med produkter og løsninger for de fleste formål, både med tanke på effektivitet og miljø. I tillegg tilbyr PERMAKEM AS også naturasfalt under merkenavnet Gilsonite®, pigmenter i flere farger og kvaliteter, produkter til emulsjoner og polymermodifisering, miljøvennlige slipp- og vaskemidler og løsemidler til ekstraksjon i laboratoriet.

Leverandører

JRS
Laiex
Vegetal biotec
TETRA

Kontakt oss om Vei og asfalt

Kontaktperson
Bjørn-Olav Larsen
E-post