Gilsonite®

Naturasfalt til områder med tungtrafikk og høy belastning

Naturasfalt til områder med tungtrafikk og høy belastning

For områder med høy belastning

Gilsonite® er en naturasfalt som benyttes for områder som skal tåle høy belasting, og passer veldig bra til busslommer og plasser med mye tungtrafikk. Er meget godt egnet på industriområder, terminaler og plasser med tunge anleggsmaskiner. Gir en hard overflate som krever stabilt underlag.

Leverandører

No items found.

kontakt oss om Gilsonite®

Kontaktperson
Bjørn-Olav Larsen
Epost
bjorn.olav@permakem.no