Pigmenter

Pigmenter i flere farger og kvaliteter

Pigmenter i flere farger og kvaliteter

Kvalitetspigmenter i pulver og pellets

I dag spiller ikke farget asfalt bare en stor rolle i trafikkavviklingen gjennom økt oppmerksomhet på kjørefelt, fotgjengerfelt osv., men også fra ett arkitektonisk og estetisk synspunkt. Farget asfalt brukes på sykkelveier, idrettsanlegg, parkeringsplasser m.m. PERMAKEM AS kan tilby pigmenter til de fleste behov og i mange farger.

Leverandører

No items found.

kontakt oss om Pigmenter

Kontaktperson
Bjørn-Olav Larsen
Epost
bjorn.olav@permakem.no