VIATOP® Cellulosefiber

Høykvalitets pellets av cellulosefiber som dekker alle behov

Høykvalitets pellets av cellulosefiber som dekker alle behov

Høykvalitets cellulosefiber i pellets

VIATOP® produktene er funksjonelle bitumenbelagte, cellulosefiber og additiver i pellets som sikrer høy kvalitet for moderne asfaltkonsepter på en økonomisk og bærekraftig måte. VIATOP® Premium brukes for å stabilisere asfaltdekket og hindre avrenning av bitumen i SKA masser, VIATOP® plus C/CT produktene er tilsatt voks for bedre fleksibilitet og yteevne og VIATOP® plus RC er tilpasset gjenbruksasfalt.

Leverandører

kontakt oss om VIATOP® Cellulosefiber

Kontaktperson
Bjørn-Olav Larsen
Epost
bjorn.olav@permakem.no